Aparatın strukturu

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ŞƏHƏRSALMA VƏ ARXİTEKTURA KOMİTƏSİ 
APARATININ STRUKTURU 

 

 

 

 

Sədrin birinci müavini   Sədrin müavini        Sədrin müavini        Sədrin müavini  

 

 

Aparatın rəhbəri

 

 

Sədrin müşaviri Sədrin müşaviri

 

 

Şəhərsalma və ərazilərin inkişafı şöbəsi
Nəqliyyat və mühəndis təminatı şöbəsi
Memarlıq şöbəsi
Şəhərsalma nəzarəti şöbəsi
Şəhərsalmanın iqtisadiyyatı və texniki normalar şöbəsi
Vahid informasiya sistemi şöbəsi
Beynəlxalq əməkdaşlıq və protokol şöbəsi
Hüquq və daxili nəzarət şöbəsi
Maliyyə və satınalmalar şöbəsi
İnsan resursları şöbəsi
Ümumi işlər və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təminat şöbəsi

 geriyə