AzİMETİ

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu sabiq SSRİ Nazirlər Sovetinin 13 iyun 1984-cü il tarixli 1163 №-li sərəncamı və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 30 avqust 1984-cü il tarixli 341 saylı qərarı əsasında yaradılmışdır: 

1. İnstitutun fəaliyyət istiqamətləri bina və qurğuların yeni əlverişli və etibarlı konstruktiv həllərinin işlənməsi, tikintidə tətbiqi, müxtəlif təyinatlı inşaat konstruksityalarının tədqiqatı və mühəndisi hesabat üsullarının işlənməsi, habelə təbii fəlakətlərin (zəlzələ, torpaq sürüşmələri, sel və s.) təsirlərindən yerdəyişmələrə məruz qalmış və qəzaya uğramış bina və qurğuların müayinəsi və gücləndirilməsi və şəhərsalma prinsiplərinin yerli iqlim və sosial-ictimai şəraitə uyğun təkmilləşdirilməsi, memarlığın yeni mütərəqqi üsullarının və milli ənənələrinin tədqiqidir. 

İnstitutun direktoru - Qarayev Abdı Nazim oğlu 

İnstitutun ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, Füzuli küçəsi 65 

İnstitutun Telefon/faks: 596-37-28 

E-mail ünvanı: azimeti@mail.az 

2. Kapital Bankın 1 saylı Yasamal f-lı, kod 200037, VÖEN 9900003611, m/h 0137010001944, SWİFT Bik AİİBAZ2X.geriyə