Normativ sənədlərin siyahısı

Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən əsas normativ sənədlərin Siyahısı 
ətraflı » 

Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin Siyahısı
(01.01.2019-cu il tarixinə olan vəziyyət)
 
ətraflı »geriyə