AzDTN

AzDTN 1.1-1 Tikinti normativ sənədləri sistemi. Əsas müddəalar. Dövlət Tikinti Normalarının 
işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi, qeydiyyatı, ifadə edilməsi və tərtibatı 

AzDTN 1.5-2 Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası 
aparılması və təsdiq olunması Qaydaları 

AzDTN 1.5-3 Müəssisə, bina və qurğuların tikintisinə layihə təşkilatları tərəfindən 
müəllif nəzarətinin aparılması Qaydaları 

AzDTN 1.5-4 Layihənin baş mühəndisi (baş memarı) haqqında Əsəsnamə 

AzDTN 1.6-1* Tikinti işlərinin təşkili, aparılması və tikintisi başa çatmış obyektlərinin 
istismara qəbulu Qaydaları 

AzDTN 1.7-1 Bina və qurğuların yükdaşıyan inşaat konstruksiyalarının müayinəsi Qaydaları 

AzDTN 2.3-1 Seysmik rayonlarda tikinti 

AzDTN 2.3-1 Seysmik rayonlarda tikinti 
(dəyişiklik№1)

AzDTN 2.3-1 Seysmik rayonlarda tikinti
(dəyişiklik№2)

AzDTN 2.6-1 Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları. Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış 
məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması 
 
AzDTN 2.6-1 Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları. Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış 
məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması 
(dəyişiklik№1)  
 
AzDTN 2.6-1 Dövlət Şəhərsalma Norma və Qaydaları. Şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış 
məskənlərinin planlaşdırılması və tikilib abadlaşdırılması 
(dəyişiklik№2)
 
AzDTN 2.6-2* Şəhərsalma əsaslandırılmasının tərkibi, məzmunu, işlənməsi və təsdiqi 

AzDTN 2.7-1 Avtomobil dayanacaqları
 
AzDTN 2.7-1 Avtomobil dayanacaqları
(dəyişiklik№1) 

AzDTN 2.9-1 Magistral boru kəmərləri üçün torpaq ayrılması normaları 

AzDTN 2.9-2 Magistral boru kəmərləri. Layihələndirmə normaları 
 
AzDTN 2.11-1 Su təchizati. Xarici şəbəkə və qurğular 

AzDTN 2.11-2 Kanalizasiya. Xarici şəbəkə və qurğular
 
AzDTN 2.12-1 Qazanxana qurğuları. Layihələndirmə normaları
 
AzDTN 2.12-2 İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Layihələndirmə normaları
 
AzDTN 2.12-3 İstilik şəbəkələri. Layihələndirmə normaları

AzDTN 2.13-1 Qaz təchizatı. Layihələndirmə normaları 

AzDTN 2.13-1 Qaz təchizatı. Layihələndirmə normaları
(dəyişiklik№1)


AzDTN 2.1-1 Yüklər və təsirlər

AzDTN 2.15-1 Bina və qurğuların qrunt əsasları

AzDTN 2.15-2 Svay bünövrələri. Layihələndirmə normaları

AzDTN 2.16-1 Beton və dəmir-beton konstruksiyaları. Layihələndirmə normaları

AzDTN 2.17-1 Daş və armaturlanmış daş konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları

AzDTN 2.18-1 Polad konstruksiyaları. Layihələndirmə normaları

AzDTN 2.19-1 Ağac konstruksiyaları. Layihələndirmə normalaları

AzDTN 2.20-1 Armaturlu sement konstruksiyalar. Layihələndirmə

AzDTN 2.21-1 Döşəmələr. Layihələndirmə normaları

AzDTN 2.22-1 Dam örtükləri. Layihələndirmə normaları

 

 

 

 geriyə