AZS

AZS ГОСТ 21.101-2010 Tikinti üçün layihə sənəsdləri sistemi. Layihə və işçi sənədlərinə 
əsas tələblər

AZS ГОСТ 21.204-2010 Tikinti üçün layihə sənəsdləri sistemi. Baş plan elementlərinin 
və nəqliyyat qurğularinin şərti qrafiki işarə və təsvirləri 

AZS ГОСТ 21.501-2010 Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi.Memarlıq-tikinti işçi cizgilərinin 
işlənilməsi Qaydaları 

AZS ГОСТ 21.508-2010 Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Müəssisə, qurğu və mülki-mənzil 
obyektlərinin baş planlarının işçi sənədlərinin yerinə yetirilməsi Qaydalarıgeriyə