BP və MH-nin əsas komplektinin işçi cizgilərinin siyahısıgeriyə