Qaydalar

Tikinti obyektlərinin sahəsinin və həcminin hesablanması qaydaları 
ətraflı »

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş normadan hündür hasarların inşasına yol verilən hallar
 
Tikinti üçün ilkin sənədlərin hazırlanması, torpaq sahəsinin (sahələrinin) ayrılması və razılaşdırılması qaydaları


geriyə