Lənkəran iqtisadi rayonu

  

            
 Regional planlaşdırma sxeminin əsas texniki-iqtisadi göstəriciləri 


                 

   geriyə