Komitənin Dünya Bankı ilə davamlı əməkdaşlığı müzakirə olunur