Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar Layihəçilərlə görüş