AMİ-nın Şəhərsalma Şurasının Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinin müfəssəl planlaşdırma layihəsinin müzakirəsi ilə əlaqədar toplantısı