Komitənin 13 iyun 2011-ci il tarixli kollegiya iclası