Komitədə Türk Dünyası Mühəndislər və Memarlar Birliyinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmişdir