Komitədə BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının ekspertləri ilə görüş keçirilmişdir