Komitədə 2016-cı ildə görülmüş işlərə dair iclas keçirilmişdir