Dövlət komitəsində gənclərə şəhərsalma və memarlıq sahəsinin incəlikləri aşılanır