Azərbaycan Memarlar İttifaqı İdarə Heyətinin növbəti plenumunda Bakının Şəhərsalma İnkişafı müzakirə edildi