Gənc memarların və tələbələrin işlərinin VI Respublika müsabiqəsi keçirilib